Thông báo: Kết quả kỳ thi KSNL CĐR dành cho SV các CSGDTV ĐHĐN, đợt thi ngày 10/01/2021

Trường ĐHNN-ĐHĐN thông báo đã có kết quả Kỳ thi Khảo sát năng lực chuẩn đầu ra dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 10/01/2021

 

Thí sinh tra cứu kết quả thi tại: http://vstep.ufl.udn.vn/Ketqua/?Cap1=Ketqua