Khai mạc đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Ngày 23/4/2016, tại Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường ĐHNN-ĐHĐN theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Xem chi tiết