Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy ngoại ngữ

Updated: 18/12/2017

Sáng 16/12, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, Tổ chức Balsamo Outreach for Learning and Teaching NPO (Nhật Bản) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy ngoại ngữ.