Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng cùng Đại học Nam Úc tham gia dự án gắn kết các cơ sở giáo dục nhằm xác định và giải quyết những vấn đề trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng cùng Đại học Nam Úc tham gia dự án gắn kết các cơ sở giáo dục nhằm xác định và giải quyết những vấn đề trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

Updated : 29/11/2017

“Gắn kết các cơ sở giáo dục nhằm xác định và giải quyết những vấn đề trong giáo dục đại học tại Việt Nam” là tên của Dự án nhằm tăng cường sự kết nối giữa Đại học Nam Úc và các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng học tập, giảng dạy và nghiên cứu về EMI (English as a Medium of Instruction: Tiếng Anh như một phương tiện của giảng dạy và nghiên cứu).

Các hoạt động chính của Dự án bao gồm: 01 khóa tập huấn vào tháng 3/2018 tại Đại học Nam Úc cho các giảng viên đại học từ miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam, tập trung vào phương pháp giáo dục hiện đại và sử dụng tiếng Anh như một phương tiện trong giảng dạy và nghiên cứu; tổ chức các Hội thảo khoa học quốc tế kéo dài 02 ngày liên tiếp tại các cơ sở giáo dục đối tác ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6/2018 về khả năng triển khai EMI ở Việt Nam. Mỗi buổi Hội thảo sẽ thu hút khoảng 50 giảng viên về EMI từ 10 trường đại học lân cận.
 
Những hoạt động này sẽ giúp các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Đại học Nam Úc hiểu sâu hơn và có thể tham gia vào việc giải quyết những vấn đề liên quan đến EMI và cung cấp cho những giảng viên và các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam cơ hội khám phá những phương pháp sư phạm nhằm truyền tải EMI và phát triển hệ thống hỗ trợ tiếng Anh cho sinh viên của họ.
 
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng là một trong những đối tác chính tham gia và triển khai các hoạt động của Dự án như tổ chức khóa tập huấn, chủ trì tổ chức Hội thảo tại Trường.
 
Một số thông tin về Đại học Nam Úc:
•         Đại học Nam Úc là đơn vị đào tạo đại học đa ngành của Bang Nam Úc, hiện có hơn 3 vạn sinh viên các bậc đào tạo, trong đó có gần 5800 sinh viên quốc tế học tập và nghiên cứu tại 6 cơ sở của trường.
•         Đại học Nam Úc xếp thứ 24 thế giới của các trường có tuổi đời dưới 50 (theo QS), đứng  thứ 8 trong các trường đại học của Úc và nằm trong top 200 trường đại học trên thế giới (theo THE).
•         Đại học Nam Úc đã có hợp tác với trên 2500 cơ sở đào tạo nghiên cứu trên thế giới.
•         Trang web của Đại học Nam Úc: http://unisa.edu.au