TƯ VẤN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2017-2018

TƯ VẤN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2017-2018

 

Để góp phần trang bị đầy đủ kiến thức phục vụ cho phong trào sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức 3 buổi Tư vấn sinh viên NCKH 2017-2018. Nội dung buổi Tư vấn lần I do TS. Ngũ Thiện Hùng -Trưởng Khoa tiếng Anh báo cáo với chủ đề ” Tư vấn lựa chọn đề tài và phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên”, buổi Tư vấn lần II do PGS. TS Nguyễn Ngọc Chinh – giảng viên cao cấp Khoa tiếng Nga trình bày về “Cách thức viết và cách trình bày một báo cáo khoa học”, buổi tư vấn lần III do PGS. TS. Lưu Qúy Khương – Trưởng Khoa Quốc tế học trình bày với chủ đề “Tư vấn về cách thuyết trình một báo cáo khoa học”

 

Để góp phần trang bị đầy đủ kiến thức phục vụ cho phong trào sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức 3 buổi Tư vấn sinh viên NCKH 2017-2018. Nội dung buổi Tư vấn lần I do TS. Ngũ Thiện Hùng -Trưởng Khoa tiếng Anh báo cáo với chủ đề ” Tư vấn lựa chọn đề tài và phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên”, buổi Tư vấn lần II do PGS. TS Nguyễn Ngọc Chinh – giảng viên cao cấp Khoa tiếng Nga trình bày về “Cách thức viết và cách trình bày một báo cáo khoa học”, buổi tư vấn lần III do PGS. TS. Lưu Qúy Khương – Trưởng Khoa Quốc tế học trình bày với chủ đề “Tư vấn về cách thuyết trình một báo cáo khoa học”

  

Tư vấn nghiên cứu khoa học giúp sinh viên vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập vào thực tiễn. Đây là một trong những quá trình quan trọng giúp sinh viên vận dụng một cách tổng hợp những kiến thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học từ thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp, từ đó đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết của mình.

 

Sau phần hướng dẫn, các thầy cô trong Hội đồng Tư vấn đã lưu ý những lỗi hay gặp của sinh viên trong nghiên cứu khoa học. Đồng thời trực tiếp tư vấn, giải đáp những câu hỏi của các bạn sinh viên.

                                                                                                     

Buổi Tư vấn lần I do TS. Ngũ Thiện Hùng -Trưởng Khoa tiếng Anh báo cáo với chủ đề ” Tư vấn lựa chọn đề tài và phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 

TS. Đào Thị Thanh Phượng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết:“Bên cạnh công tác đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. đây là một trong những hoạt động góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường.

 

(Nguồn: ufl.udn.vn)