Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng có thêm 2 Phó Giáo sư

Tham dự buổi lễ có GS.TSKH Bùi Văn Ga – Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, nguyên Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS Trần Văn Nam – Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở ĐHĐN, Chủ tịch Đại học vùng, Giám đốc ĐHĐN, các Phó Giám đốc ĐHĐN, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Văn phòng, Ban chức năng cùng lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc, các Giáo sư, Phó Giáo sư của ĐHĐN.
 
Trong đợt xét năm 2017, Đại học Đà Nẵng có 21 nhà giáo được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Trong đó, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng vinh dự có 2 Nhà giáo là TS. Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Phó Trưởng khoa Khoa tiếng Anh được công nhận Phó Giáo sư trong dịp này.
 
 
Hai Tân Phó Giáo sư Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng tại Lễ trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư và Đại học Đà Nẵng Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2017
 
Chụp ảnh lưu niệm
 
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh, thành tích này không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với những đóng góp của cá nhân các thầy, cô giáo, những nhà khoa học, những cán bộ giảng dạy có tâm huyết và năng lực tốt, mà còn là thành tích và niềm vinh dự chung, đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ trong toàn Đại học Đà Nẵng. “Xây dựng và phát triển đội ngũ là một trong 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược của Đại học Đà Nẵng, là trở thành đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2020 mà Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ V đã biểu quyết thông qua” – GS.TS Trần Văn Nam nhấn mạnh.
 
Năm 2017, tiến trình phát triển của Đại học Đà Nẵng ghi nhiều dấu ấn mới khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có những quyết sách quan trọng về việc định hướng chiến lược phát triển của Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đặc biệt là tập trung đầu tư phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành ba đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc để Đại học Đà Nẵng được áp dụng các cơ chế hoạt động tương tự như hai Đại học Quốc gia.
 
Bằng tất cả nhiệt huyết và trí lực, đội ngũ các nhà khoa học, các tân Phó Giáo sư  của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới để xứng đáng với vai trò, kỳ vọng của lãnh đạo Đại học Đà nẵng và của Nhà trường.

Updated : 26/04/2018

Sáng ngày 23/4/2018, thừa ủy quyền của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư và Đại học Đà Nẵng Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2017 cho các tân Phó Giáo sư của Đại học Đà Nẵng.

Tham dự buổi lễ có GS.TSKH Bùi Văn Ga – Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, nguyên Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS Trần Văn Nam – Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở ĐHĐN, Chủ tịch Đại học vùng, Giám đốc ĐHĐN, các Phó Giám đốc ĐHĐN, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Văn phòng, Ban chức năng cùng lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc, các Giáo sư, Phó Giáo sư của ĐHĐN.
 
Trong đợt xét năm 2017, Đại học Đà Nẵng có 21 nhà giáo được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Trong đó, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng vinh dự có 2 Nhà giáo là TS. Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Phó Trưởng khoa Khoa tiếng Anh được công nhận Phó Giáo sư trong dịp này.
 
 
Hai Tân Phó Giáo sư Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng tại Lễ trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư và Đại học Đà Nẵng Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2017
 
Chụp ảnh lưu niệm
 
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh, thành tích này không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với những đóng góp của cá nhân các thầy, cô giáo, những nhà khoa học, những cán bộ giảng dạy có tâm huyết và năng lực tốt, mà còn là thành tích và niềm vinh dự chung, đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ trong toàn Đại học Đà Nẵng. “Xây dựng và phát triển đội ngũ là một trong 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược của Đại học Đà Nẵng, là trở thành đại học định hướng nghiên cứu vào năm 2020 mà Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ V đã biểu quyết thông qua” – GS.TS Trần Văn Nam nhấn mạnh.
 
Năm 2017, tiến trình phát triển của Đại học Đà Nẵng ghi nhiều dấu ấn mới khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có những quyết sách quan trọng về việc định hướng chiến lược phát triển của Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đặc biệt là tập trung đầu tư phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành ba đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc để Đại học Đà Nẵng được áp dụng các cơ chế hoạt động tương tự như hai Đại học Quốc gia.
 
Bằng tất cả nhiệt huyết và trí lực, đội ngũ các nhà khoa học, các tân Phó Giáo sư  của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới để xứng đáng với vai trò, kỳ vọng của lãnh đạo Đại học Đà nẵng và của Nhà trường.