Phiên họp lần thứ II (2018) Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Phiên họp lần thứ II Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Updated : 12/11/2018

Ngày 07/11/2018, tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra phiên họp lần thứ II Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng. PGS.TS. Trần Hữu Phúc – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Ngoại ngữ chủ trì phiên họp.

 
Sau phần phát biểu khai mạc của PGS. TS. Trần Hữu Phúc, các thành viên Hội đồng đã nghe TS. Nguyễn Hữu Quý – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, UVTT Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục trình bày Báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường năm 2018 và những phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng theo ý kiến kết luận của Hội đồng tại phiên họp lần thứ nhất năm 2018.
 
Trong khuôn khổ của phiên họp, các đại biểu đã tích cực thảo luận về các giải pháp cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUN-QA và công tác chuẩn bị cho đợt điểm định cơ sở giáo dục vào năm 2021,… Tại phiên họp, các thành viên đã tích cực thảo luận và đưa ra những nhận xét sâu sắc để xây dựng triết lý giáo dục của Nhà trường. Trải qua quá trình dự thảo và lấy ý kiến nhiều lần trong toàn trường, các thành viên đã bỏ phiếu kín thông qua Triết lý giáo dục của Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN với nội dung “Nhân văn – Sáng tạo – Thích ứng”.
 
Qua những phát biểu và thảo luận của các đại biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Long – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục đã kết luận phiên họp. PGS. TS. Nguyễn Văn Long nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng. Nhà trường quyết tâm liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; công tác triển khai đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUN-QA ngành Quốc tế học và ngành Ngôn ngữ Anh cần phải làm khẩn trương, đúng kế hoạch đã đăng ký với Tổ chức AUN-QA để đạt kết quả tốt. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết trong việc triển khai kiểm định chất lượng các CTĐT theo bộ tiêu chuẩn trong nước. PGS.TS. Nguyễn Văn Long cũng đề nghị các thành viên Hội đồng và Ban thư ký tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các công việc hiện tại, tư vấn cho Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng về các hoạt động trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Ngoại ngữ.