Đánh giá nội bộ Chương trình đào tạo Sư phạm tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

 

 

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc tham gia đánh giá chính thức chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh theo tiêu chuẩn AUN-QA trong tháng 8/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng triển khai đánh giá nội bộ CTĐT ngành Sư phạm tiếng Anh.

 

 

 

Đoàn đánh giá nội bộ đã có các buổi làm việc với Hội đồng tự đánh giá, phỏng vấn trực tuyến với giảng viên, đội ngũ hỗ trợ chương trình đào tạo, … nhằm đánh giá chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và những vấn đề liên quan khác để tiến hành điều chỉnh, đảm bảo các tiêu chuẩn, sẵn sàng cho việc thực hiện các bước tiếp theo của đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh theo tiêu chuẩn AUN-QA.