THÔNG BÁO – Về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh, và tiếng Việt chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 04/6/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh, tiếng Việt chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, đợt thi ngày 04/6/2022, cụ thể như sau:

  • Đánh giá năng lực tiếng Anh

– Danh sách thí sinh, phòng thi:   https://bit.ly/3N5DFxb

– Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng

– Hình thức:

+ Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết thi trên giấy

+ Kỹ năng Vấn đáp thi Nói trực tiếp

– Lịch thi

  • Đánh giá năng lực tiếng Việt

– Danh sách thí sinh, phòng thi:   https://bit.ly/3N5DFxb

– Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng

– Hình thức:

+ Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết thi trên giấy

+ Kỹ năng Vấn đáp thi Nói trực tiếp

– Lịch thi

Một số vấn đề cần lưu ý đối với thí sinh

– Chỉ được mang khu vực thi giấy tờ tùy thân và bút viết để sử dụng trong quá trình thi, không được mang các tài liệu, ví, đồng hồ, điện thoại di động, phương tiện thu phát vào phòng thi.

– Thí sinh có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi, thí sinh có mặt muộn sau thời điểm thi không được dự thi:

– Xuất trình Thẻ sinh viên, Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) để CBCT đối chiếu và điều chỉnh các sai sót về thông tin dự thi (nếu có); thí sinh không có giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ tùy thân không có ảnh sẽ không được chấp nhận vào thi;

– Nghe phổ biến Quy định thi và hướng dẫn dự thi;

– Trong thời gian thi không được trao đổi, bàn bạc, có hành vi gian lận, phát tán hình ảnh, âm thanh ra khỏi phòng thi; phải giữ trật tự; khi muốn có ý kiến phải giơ tay phát biểu trước phòng thi và chỉ được phát biểu ý kiến khi CBCT cho phép; khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuân theo hướng dẫn của CBCT.

–  Không sao chép câu hỏi, đề thi dưới bất kỳ hình thức nào.

– Thí sinh luôn tuân thủ 5K và giữ khoảng cách với các thí sinh khác trong suốt quá trình dự thi tập trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.

Trân trọng./.