THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KHÓA TUYỂN SINH 2019, 2020

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Thông báo về việc phúc khảo kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với KTS 2019, 2020