Tập huấn triển khai hệ thống khảo sát trực tuyến Trường ĐHNN trong hoạt động ĐBCLGD

Chiều ngày 05/11/2021, Phòng KT&ĐBCLGD – Trường Đại học Ngoại ngữ đã triển khai tổ chức tập huấn triển khai hệ thống khảo sát trực tuyến Trường ĐHNN trong hoạt động ĐBCLGD theo hình thức trực tuyến thông qua nền tảng MS Teams.

Thông qua chương trình tập huấn, ThS. Đặng Ngọc Sang – Phó Trưởng phòng Phòng KT&ĐBCLGD đã giới thiệu cho cán bộ, giảng viên thuộc các Tổ ĐBCL bên trong tại các đơn vị trong nhà trường về hệ thống khảo sát trực tuyến của Nhà trường, đồng thời hướng dẫn thực hành triển khai hoạt động khảo sát (tạo phiếu khảo sát, triển khai lấy ý kiến, xuất kết quả khảo sát, …) qua hệ thống nhằm thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan trong hoạt động ĐBCL theo phân cấp thực hiện tại các đơn vị.

Hệ thống khảo sát trực tuyến của Trường ĐHNN: http://survey.ufl.udn.vn