THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN MỞ CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với các học phần mở cho khóa 2021.