QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Điều 45, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định cơ sở giáo dục đại học.