THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Phòng Khảo thí và Đảo bảo chất lượng giáo dục kính thông báo đến Quý Thầy, Cô, các bạn Sinh viên về việc thay đổi phòng học để phục vụ công tác đánh giá ngoài chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học theo tiêu chuẩn AUN-QA.
Phòng học sử dụng để phục vụ công tác đánh giá ngoài: HD301, HD302. Thời gian thay đổi phòng học từ thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022 đến hết buổi sáng thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2022. (Chi tiết ở file đính kèm).

Kính mong quý Thầy, Cô, các bạn Sinh viênphối hợp triển khai để đảm bảo kế hoạch.

Trân trọng cám ơn Quý Thầy, Cô./.