THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM TRONG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA ĐH ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 26/11/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng thông báo đến các bạn thí sinh về việc tổ chức ĐGNL tiếng Anh đầu vào theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 26/11/2022.

Chi tiết xem file đính kèm.