THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CHO HỌC VIÊN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỪ KTS K43 TRỞ VỀ TRƯỚC, ĐỢT THI NGÀY 27/11/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN thông báo đến các bạn thí sinh về việc tổ chức đánh giá học phần ngoại ngữ cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng từ khóa tuyển sinh K43 trở về trước, đợt thi ngày 27/11/2022.

Chi tiết xem file đính kèm.