THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023, ĐỐI VỚI KTS 2019, 2020, 2021.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên về việc phúc khảo kết quả kỳ thi KTHP học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với KTS 2019, 2020, 2021 như File đính kèm.