THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KSNL CĐR ĐỢT THI NGÀY 05/03/2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra ngày 05/03/2023, chi tiết ở file đính kèm: