THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KSNL TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc tổ chức Khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học hệ chính quy các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2023: