THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KSNL NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc tổ chức Khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – Đại học Đà Nẵng năm 2023