THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐỢT THI NGÀY 19/03/2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.