THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI ĐGNL TIẾNG ANH ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐỢT THI NGÀY 16/04/2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, đợt thi ngày 16/04/2023.