THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI ĐGNL NN CĐR CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 7/5/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI ĐGNL NN CĐR CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 7/5/2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đợt thi ngày 7/5/2023