Lịch thi Kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2022-2023 dành cho sinh viên chính quy khóa tuyển sinh 2022 trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN

Ghi chú:

  • Thời gian sinh viên nộp đơn xin thi lại : từ 29/06/2023 đến 05/07/2023 (Tải mẫu đơn xin thi lại bên dưới)
  • Địa điểm nhận đơn xin thi lại: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD