QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÔNG PHƯƠNG HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC AUN-QA

Chương trình đào tạo Đông phương học của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA