Công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá các CTĐT: Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc

Thực hiện quy trình Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá các CTĐT để cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học,… có thể đọc và cho ý kiến.

  1. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Pháp
  2. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
  3. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Nhật
  4. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mọi ý kiến góp ý của quý thầy/cô, anh/chị vui lòng gửi về Phòng KT&ĐBCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ qua email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn trước ngày 10/12/2022.

Trân trọng./.