Công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá 09 CTĐT trình độ đại học

Thực hiện quy trình Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá các CTĐT để cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học,… có thể đọc và cho ý kiến.

  1. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Nga
  2. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Pháp
  3. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chính quy trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc
  4. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chất lượng cao trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh – tiếng Anh
  5. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chất lượng cao trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh – tiếng Anh thương mại
  6. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chất lượng cao trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Nhật
  7. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chất lượng cao trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc
  8. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chất lượng cao trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
  9. Báo cáo tự đánh giá CTĐT chất lượng cao trình độ đại học ngành Quốc tế học

Mọi ý kiến góp ý của quý thầy/cô, anh/chị vui lòng gửi về Phòng KT&ĐBCLGD, Trường ĐH Ngoại ngữ qua email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn trước ngày 15/6/2023.

Trân trọng./.