THÔNG BÁO: V/v khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 (trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp)

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023-2024; Nhằm nắm bắt được tình hình việc làm và những khó khăn của sinh viên trong thời gian đầu khi ra trường, từ đó không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo đến cựu sinh viên đại học hệ chính quy tốt nghiệp năm 2022 về việc tham gia khảo sát về tình hình việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng khảo sát:

Tất cả cựu sinh viên đại học hệ chính quy tốt nghiệp năm 2022.

2. Phương thức, thời gian khảo sát:

– Cựu sinh viên thực hiện khảo sát trực tuyến qua Hệ thống khảo sát trực tuyến của nhà trường tại địa chỉ: http://survey.ufl.udn.vn/

(xem chi tiết hướng dẫn tham gia khảo sát tại phụ lục kèm theo)

– Thời gian khảo sát từ 11/10/2023 đến 30/11/2023.

Trân trọng.

PHỤ LỤC:
HƯỚNG DẪN THAM GIA KHẢO SÁT
TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

1. Cựu Sinh viên truy cập vào hệ thống khảo sát trực tuyến của Nhà trường tại địa chỉ: http://survey.ufl.udn.vn.

2. Tại giao diện trang khảo sát, Cựu sinh viên chọn [KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA CỰU SV TRONG VÒNG 1 NĂM SAU TỐT NGHIỆP (SV TỐT NGHIỆP NĂM 2022)] để bắt đầu tham gia khảo sát

3. Để đảm bảo đúng đối tượng thực hiện khảo sát, Cựu sinh viên cung cấp Số thẻ SV vào hộp thoại Token (như hình dưới) rồi chọn [Tiếp tục] để tiếp tục với phiếu khảo sát

Lưu ý:

– Các câu hỏi có gán * là câu hỏi bắt buộc và rất mong cựu sinh viên hoàn thành việc trả lời các nội dung các câu hỏi này trước khi chuyển tiếp sang câu hỏi tiếp theo.