THÔNG BÁO: Về việc nhận đơn xin thi lại học kì 1 năm học 2023-2024

  1. Đối tượng: Sinh viên đã hoãn thi các học phần ở học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2022-2023.
  2. Thời hạn nhận đơn: trước ngày 01/12/2023.
  3. Các bước nộp đơn xin thi lại.
    – Tải và điền đơn xin thi lại.
    – Nộp đơn tại phòng Khảo thí H212 (Khu hiệu bộ)