Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2023-2024 dành cho khóa tuyển sinh 2023

1. Lịch thi KTHP HK1, NH 2023-2024 (K23) dành cho sinh viên Khoa tiếng Anh và Khoa tiếng Anh chuyên ngành (Lưu ý: Thi tại 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

2. Lịch thi KTHP HK1, NH 2023-2024 (K23) dành cho sinh viên các khoa còn lại (Lưu ý: Thi tại 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nãng)