THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KTHP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 CHO KTS 2020, 2021, 2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi Kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với các học phần mở cho sinh viên chính quy Khóa tuyển sinh 2020, 2021, 2022 như sau: