THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT PHÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, KHOÁ TUYỂN SINH 2020 – ĐỢT THI TỪ NGÀY 11-17/03/2024

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy, khoá tuyển sinh 2020 – đợt thi từ ngày 11-17/03/2024
1. Lịch thi

2. Hướng dẫn các thao tác cơ bản để sinh viên xem lịch thi trên hệ thống mới của nhà trường.