THÔNG BÁO VV KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CẢ NGƯỜI HỌC VỀ CSVC, THƯ VIỆN, HỆ THỐNG CNTT VÀ ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024

Phòng KT&ĐBCLGD Thông báo về việc khảo sát sự hài lòng của người học về cơ sở vật chất, thư viện, hệ thống công nghệ thông tin và đội ngũ hỗ trợ đào tạo năm học 2023-2024