Thông báo: Kết quả Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dùng trong tuyển sinh trình độ ThS của ĐHĐN, đợt thi 14/4/2024

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN thông báo Kết quả Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dùng trong tuyển sinh trình độ ThS của ĐHĐN, đợt thi 14/4/2024

Học viên tra cứu kết quả tại: Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (The University of Danang) (udn.vn)

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHNN,
email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn; Điện thoại: 0236.3699322

Trân trọng./.