Thông báo: Kết quả Đánh giá năng lực tiếng Anh Chuẩn đầu ra dành cho SV các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 19/5/2024

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN thông báo Kết quả Đánh giá năng lực tiếng Anh Chuẩn đầu ra dành cho SV các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 19/5/2024

Sinh viên tra cứu kết quả tại: Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (The University of Danang) (udn.vn)

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHNN,
email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn; Điện thoại: 0236.3699322

Trân trọng./.