Thông báo tuyển sinh chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiếng Anh phổ thông

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN thông báo tuyển sinh chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiếng anh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Thông tin chi tiết theo thông báo đính kèm