Thông báo: Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (tiếng Pháp) trong tuyển sinh trình độ tiến sĩ dành cho thí sinh dự tuyển của Trường ĐHNN, đợt thi 26/5/2024

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN thông báo Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (tiếng Pháp) trong tuyển sinh trình độ tiến sĩ dành cho thí sinh dự tuyển của Trường ĐHNN, đợt thi 26/5/2024

Học viên tra cứu kết quả tại: Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (The University of Danang) (udn.vn)

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHNN,
email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn; Điện thoại: 0236.3699322

Trân trọng./.