Thông báo: Kết quả đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đợt thi 25/5/2024

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN thông báo Kết quả đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN, đợt thi 25/5/2024

Học viên tra cứu kết quả tại: Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (The University of Danang) (udn.vn)

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHNN,
email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn; Điện thoại: 0236.3699322

Trân trọng./.