THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ ĐGNL TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CSĐT THUỘC ĐHĐN ĐỢT THI NGÀY 09/6/2024

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các CSĐT thuộc ĐHĐN đợt thi ngày 09/6/2024