[Thông báo] Kết quả ĐGNL NN đầu vào trong tuyển sinh trình độ ThS và ĐG học phần NN cho HV cao học của ĐHĐN từ khoá tuyển sinh K43 trở về trước, đợt thi ngày 23.06.2024

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN thông báo kết quả ĐGNL NN đầu vào trong tuyển sinh trình độ ThS và ĐG học phần NN cho HV cao học của ĐHĐN từ khoá tuyển sinh K43 trở về trước, đợt thi ngày 23.06.2024

Đối với Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào và HPNN cho K43 trở về trước tại Trường ĐHNN, học viên tra cứu tại: Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (The University of Danang) (udn.vn)

Đối với Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào tại Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum, học viên tra cứu tại: Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (The University of Danang) (udn.vn)

Đối với Đánh giá năng lực tiếng Pháp đầu vào tại Trường ĐHNN, học viên tra cứu tại: Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng (The University of Danang) (udn.vn)

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHNN,
email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn; Điện thoại: 0236.3699322

Trân trọng./.