THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ ĐGNL TIẾNG ANH ĐẦU VÀO TRONG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA ĐHĐN, ĐỢT THI NGÀY 23/6/2024 TẠI KON TUM

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả Đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng, Đợt thi ngày 23/6/2024 tại KonTum