THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NLNN ĐẦU VÀO THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM TRONG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÀ ĐGHP NGOẠI NGỮ K43 TRỞ VỀ TRƯỚC, ĐỢT THI 23.6.2024 TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHĐN

Trường ĐHNN thông báo Phúc khảo kết quả thi Đánh giá NLNN đầu vào theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam trong tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng và ĐGHP ngoại ngữ K43 trở về trước, đợt thi 23.6.2024 tại Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN