Lấy ý kiến đối với Báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng trường đại học (đợt lấy ý kiến lần thứ 2)

   Sau khi lấy ý kiến lần 1 đối với Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường và kết quả Khảo sát sơ bộ chất lượng giáo dục của Nhà trường do Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Đại học Đà Nẵng tổ chức, nhằm tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá phục vụ công tác kiểm định chất lượng trường đại học, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về việc lấy ý kiến đợt 2 đối với nội dung Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường như sau:
   – Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 17/8/2015 đến 24/8/2015
   – Nơi tiếp nhận ý kiến: Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD hoặc qua Email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn.
   Trân trọng cảm ơn!