THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI CUỐI KỲ HK2 2020-2021 MÔN: TIN HỌC CƠ SỞ

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN THI CUỐI KỲ HK2 2020-2021 MÔN: TIN HỌC CƠ SỞ 

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên hướng dẫn thi KTHP môn tin học cơ sở

 

Chi tiết XEM TẠI ĐÂY.