THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP CÁC MÔN RIÊNG Ở HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 CHO SINH VIÊN ĐÃ XIN THI/KIỂM TRA.

THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP CÁC MÔN RIÊNG Ở HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 CHO SINH VIÊN ĐÃ XIN THI/KIỂM TRA.

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên lịch thi KTHP các môn riêng ở học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho các xin viên đã nộp đơn xin thi/kiểm tra.