QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Điều 45, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định cơ sở giáo dục đại học.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL NN CĐR TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐỢT THI NGÀY 4/6/2022

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi Khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tiếng Việt cho người nước ngoài dành cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ.