THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA BẬC 3-5 CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 6/3/2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA BẬC 3-5 CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 6/3/2022. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn thí sinh danh sách dự thi KSNLNN CĐR bậc 3-5 cho sinh viên các

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục kính thông báo về việc tổ chức KSNL Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học hệ chính

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ NLNN CDR CHO SINH VIÊN CÁC CSGD THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN NGÀY 26/12/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, ĐỢT THI NGÀY 26/12/2021.   Chi tiết thông báo XEM TẠI ĐÂY.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021.   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên Thông báo về việc phối hợp tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 đợt thi tháng 12/2021.  

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN , ĐỢT 2/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN , ĐỢT 2/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc tổ chức năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 23/10/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 23/10/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt thi ngày 23/10/2021 như

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 16/10/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 16/10/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc phúc khảo kết quả kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy đợt thi ngày 16/10/2021 như

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 10/10/2021 VÀ ĐỢT THI NGÀY 17/10/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC KHẢO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL CHUÂN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ  CHO SINH VIÊN ĐỢT THI NGÀY 10/10/2021 VÀ ĐỢT THI NGÀY 17/10/2021   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đến các bạn sinh viên về việc phúc khảo kết quả kỳ thi KSNL CĐR ngoại ngữ đợt thi ngày 10/10/2021 và ngày