THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN HỦY THI KSNLNN CĐR ĐỢT THI NGÀY 23-24/4/2022 CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP LỆ PHÍ VÀO ĐỢT THÁNG 3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN HỦY THI KSNLNN CĐR ĐỢT THI NGÀY 23-24/4/2022 CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP LỆ PHÍ VÀO ĐỢT THÁNG 3/2022 Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo đên sinh viên trường ĐHNN đã đăng ký và nộp lệ phí thi KSNLNN CĐR ngoại ngữ đợt tháng 03/2022 không thể tham gia vào

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI THÁNG 4/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI THÁNG 4/2022   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHĐN ĐỢT THI NGÀY 13/3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHĐN ĐỢT THI NGÀY 13/3/2022 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng Thông báo đến các bạn thí sinh dự thi kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngày 13/3/2022 về việc hoãn tổ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 06/3/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỢT THI NGÀY 06/3/2022 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng Thông báo đến các bạn thí sinh dự thi kỳ thi khảo sát năng lực chuẩn đầu ra ngày 6/3/2022 về việc hoãn tổ chức đánh giá

THÔNG BÁO HIỆU LỆNH THI VÀ DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 5/3/2022 (CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC)

THÔNG BÁO HIỆU LỆNH THI VÀ DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 5/3/2022 (CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn sinh viên hiệu lệnh thi và danh sách thí

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA BẬC 3-5 CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 6/3/2022

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA BẬC 3-5 CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KỲ THI NGÀY 6/3/2022. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi đến các bạn thí sinh danh sách dự thi KSNLNN CĐR bậc 3-5 cho sinh viên các

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục kính thông báo về việc tổ chức KSNL Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học hệ chính

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ NLNN CDR CHO SINH VIÊN CÁC CSGD THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN NGÀY 26/12/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỐT NGHIỆP NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN, ĐỢT THI NGÀY 26/12/2021.   Chi tiết thông báo XEM TẠI ĐÂY.